Katarzyna Krakowiak tworzy rzeźby, performance, obiekty, kompozycje i instalacje dźwiękowe, w których bada języki opisu architektury. Jej celem jest kreowanie środowisk akustycznych pozwalających widzom stawać się częścią dzieła i dotknąć architektury na poziomie dźwięku. Eksplorując granice architektury Krakowiak tworzy wielkoskalowe instalacje w oparciu o istniejące konstrukcje architektoniczne. Obecnie zajmuje się także formułowaniem pojęcia architektury w kategoriach językowych – jako czasownika niedokonanego oraz przestrzeni stawania się, ujawniającej różne oblicza w zależności od pełnionej funkcji. Krakowiak została wyróżniona licznymi nagrodami, m.in.: St. John’s College Uniwersytetu Oksfordzkiego, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP i amerykańskiej fundacji Trust for Mutual Education. W 2012 otrzymała nagrodę specjalną za wystawę indywidualną „Iżby ściany drżały, pęczniejąc skrywaną wiedzą o wielkiej mocy” (kurator: Michał Libera) w Pawilonie Polskim na 13. Międzynarodowej Wystawie Architektury w Wenecji. Od 2019 roku prowadzi Pracownię Przestrzeni Działania Dźwięku na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. W 2020 roku zrealizowała pracę „It Begins with One Word. Choose Your Own” w Pawilonie Miesa van der Rohe w Barcelownie. Mieszka i pracuje w Otwocku i Olivie (Hiszpania).

kontakt: kasia.krakowiak@gmail.com