Sheep and Bunny

rzeźba
kurator: Sumesh Sharma
Clark House Initiative, Bombaj, marzec 2015
we współpracy Polish Institute New Delhi

Seria brązowych rzeźb jest jedyną tego typu realizacją w praktyce Katarzyny Krakowiak.

Bombajska Falkland Road związana z przetwórstwem metali i wyrobem przedmiotów metalowych, a zamieszkiwana jest nie tylko przez kowali. Pełni także rolę czerwonej dzielnicy. To tam można spotkać przedstawicieli najniższych kast, w tym Niedotykalnych. I to tam narodziły się inspirowane np. Black Panthers Movement ruchy rewolucyjne próbujące przepracować opresyjną strukturę społeczną. Aktualnie dzielnica znika ulegając procesom gentryfikacji. Znikają ludzie, wykonywane przez nich zawody. Znika pejzaż.

Na ścieżkach przemierzanych przez pracowników przemysłu metalowego i prowadzących do ich mniejszych i większych zakładów, przez lata użytkowania zmieniła się jakość ziemi. Wsiąkały w nią oleje, kwasy, a na powierzchni osadzały się cząstki żelaza i mosiądzu. Na ścianach i skórze pracowników osadzał się spalony węgiel piasek. Kurz uliczny utworzył wszędzie rzeźbiarskie tekstury: szorstkie dla oka, ale pod dotykiem ręki delikatne.

Ten rodzaj zdziwienia i jego wywrotowy potencjał został użyty w realizacji, której tytuł związany jest z obserwacją zależności obecnej w wielu językach i kulturach. Zbierający się w przestrzeni kurz (czyli mieszanka substancji organicznych i nieorganicznych, pył, produkty przemiany materii, mikrofragmenty obumarłych tkanek), określa się nieformalnie odzwierzęcym mianem, co związane jest z puszystą formą kurzu. W Polsce królują koty, Anglicy mają kurzowe króliki, a Francuzi owce.

W trakcie wizji terenowych na Falkland Road, artystka odwiedzała sklepy metalowe i kowalnie zbierając tam właśnie kurz i rozmawiając z jego „autorami”. Początkowo kurzowe koty miały utworzyć rzeźbę. Ostatecznie stało się inaczej: odlane w brązie, jak pamiątki produkowane dla turystów przez rzemieślników z Falkland Road, stały się portretem znikających miejsc i dawnego czasu, pracy ciężkiej, ale mniej wyalienowanej, niż w realiach późnego kapitalizmu.