Całkowicie początkujący

instalacja
kuratorka: Anna Smolak
koordynatorka: Małgorzata Miśkowiec
BWA Sokół w Nowym Sączu, 23.01–1.03.2015
http://obieg.home.pl/test/rozmowy/34688

W przeszklonej klatce schodowej trójpoziomowego budynku galerii sztuki współczesnej BWA Sokół w Nowym Sączu zamieszkały gołębie pocztowe (w czasie, kiedy i tak mieszkają w klatkach czekając na sezon wystawienniczy). Można było zobaczyć i usłyszeć je przez przeszklone połacie ścian, ale nie można się do nich dostać. Główny ciąg komunikacyjny galerii został odcięty, a sale ekspozycyjne pozostały puste. Wystawie towarzyszyła publikacja oraz program edukacyjny.

Kompozycje architektoniczne to ledwo uchwytne ingerencje w budynki, których siła oddziaływania leży w połączeniach mediów o skrajnie różnym ciężarze – monumentalnych i trwałych, architektonicznych form i niefiguratywnych brzmień. Krytyczny potencjał pracy nigdy nie jest wyrażony wprost, a przejawia się w ujawnianiu napięcia pomiędzy tym, co trwałe i efemeryczne, namacalne i ulotne, dostępne i wykluczone; w umiejętności zakłócania hierarchii użytkowania i percepcji przestrzeni. Fale i wywoływane przez nie wibracje stanowią element odbioru i opisywania rzeczywistości.

Kiedy ptaki zamieszkiwały przestrzeń schodów, w wielkiej szklanej gablocie, która przenicowuje budynek, kumulowała się obca energia. Szczelnie zamknięte pomieszczenie uniemożliwiało jej wydostanie się na zewnątrz. Jedyne obrazy, jakie przedostawały się do wewnątrz, to fragmenty krajobrazu miasta, także uśpionej zimą przyrody. Szklana szyba izolowała i budowała dystans. Wyznaczała granicę pomiędzy dwiema zasugerowanymi rzeczywistościami. Dystans ów został podkreślony również w warstwie akustycznej, a całość stanowiła kolaż transparencji dźwięku i obrazu. Ważnym elementem było wystawienie nie tylko gołębi, ale też widzów wędrujących po pustych przestrzeniach galerii, czyli de facto wystawienie pustki i stanów izolacji i osamotnienia.

Absolute Beginners / Całkowicie początkujący to praca o udaremnionej komunikacji. To precyzyjny zabieg na przyzwyczajeniach odbiorcy, jego oczekiwaniach i skłonności do idealizowania, które w zderzeniu z rzeczywistością są nieustannie weryfikowane. Praca powstała dzięki otwartości i zaangażowaniu lokalnego środowiska hodowców gołębi pocztowych w Nowym Sączu. [opis na podstawie tekstu kuratorskiego]