All. FM

All. FM
Katarzyna Krakowiak
Human Antena – Rozgłośnia Stocznia 94FM, performans + rekonstrukcja
radiowęzła stoczniowego
Stocznia Gdańska
maj 2011

Podjęcie się zadania rekonstrukcji radiowęzła stoczniowego, stanowiącego niegdyś prawdziwy krwiobieg Stoczni Gdańskiej. Łączył on i umożliwiał stały przepływ informacji w obrębie zamkniętego systemu. Obecnie część hal już nie istnieje, wraz z nimi zniknął misterny system radiowych połączeń. Rekonstrukcja radiowęzła, bazująca na doświadczeniu jego twórców, na nowo ożywi przestrzeń komunikacyjną w obrębie części Stoczni za pośrednictwem działań artystycznych. Na otwarcie Festiwalu ALTERNATIVA, zostaną nadane dwie audycje – poranna 10:00 – 10:30 oraz południowa 14:15 – 15:00, dopasowane do dawnego rytmu pracy: w czasie przerwy śniadaniowej oraz pomiędzy pierwsza a druga zmiana, w systemie pracy zmianowej Stoczni Gdańskiej.

Włącz radio i poszukaj częstotliwości Rozgłośnia Stocznia

All. Fm Free Radio Jaffa (Broadcast)
Translation of Hebrew:
Traffic report: (Translation) Heavy Traic on Jerusalem Blvd. due to the eviction of a single mother with six children from a public housing project owned by “Halamish”. Please use alternative routes to bypass the harsh reality of Jaa cleansing.

Jaffa advertising: (Translation) Living in Jaffa! A dream than can come true, live in an authentic Arab style house, walk the old city alleys, and view the historic port – all is possible. In planning: up to 500 homes – now in process of clearing. One of them can be yours.

(In informative voice) this offer is limited; visit our website to see if you are suitable: www.radiofreeejaffa.com

General advertisement: (Translation) Free space! Free radio Jaffa is giving you free space for free… (5 second quiet) This free space was brought to you from free radio Jaffa. For more information visit: www. radiofreejaffa.com